DXVK 1.8 bolo vydané

20. februára 2021 Redakcia 0

DXVK 1.8 pridáva ďalšie zlepšenia prekladu inštrukcií z Direct3D. Opravy prichádzajú aj pre konkrétne hry.