Vydanie CentOS Stream 9

4. decembra 2021 Redakcia 0

Inštalačné obrazy pre novú verziu distribúcie CentOS Stream 9 boli vydané pre všetky podporované procesorové architektúry.