Zrýchlenie funkcie getrandom v Linuxe 5.18

Ďalšie zmeny zdrojového kódu od vývojára Jasona Donenfelda už čakajú na pridanie do vývojovej vetvy jadra Linux 5.18. Vďaka jeho práci sa podarilo výrazne zrýchliť funkciu getrandom.

Systémová funkcia getrandom() by podľa výsledkov testov mala byť až o 8450% rýchlejšia. Tento obrovský nárast výkonu by mali pocítiť užívatelia najmä na výkonnejšom hardvéri s viacero dostupnými procesorovými vláknami. Zmeny zdrojového kódu sa dotkli spôsobu narábania s kľúčmi k šifre ChaCha a po tejto zmene bude mať každé jadro svoj vlastný kľúč.

Už v nasledujúcej stabilnej verzii Linuxu 5.17 však dôjde ku prechodu z využitia funkcií algoritmov SHA1 na BLAKE2s, čím sa podarí zrýchliť tiež /dev/random a /dev/urandom.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*