Zrýchlenie algoritmu Zstandard 1.5.4

Vývoj novej verzie algoritmu Zstandard 1.5.4 trval takmer jeden rok. Dobrou správou však je, že sa vývojárom podarilo opätovne zlepšiť jeho výkon vďaka novým optimalizáciám.

Verzia Zstd 1.5.4 by mala byť rýchlejšia najmä pri nízkej a strednej úrovni kompresie a nárast výkonu sa podarilo dosiahnuť aj na procesorovej architektúre ARM. Po novom sú I/O operácie asynchrónne, čo pomôže najmä dekompresii veľkých súborov. Napríklad v prípade linuxových serverov s procesormi Intel by mala byť dekompresia rýchlejšia o 15 až 45%.

Podrobný prehľad noviniek v aktualizácii Zstd 1.5.4 je možné nájsť v repozitári na službe GitHub.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*