Zmena pre hráčov v distribúcii Arch Linux

Vývojári distribúcie Arch Linux sa rozhodli zmeniť konfiguráciu parametra vm.max_map_count z pôvodného nastavenia 65530 až na hodnotu 1048576. Táto zmena by mala zlepšiť funkčnosť a stabilitu hardvérovo náročnejších aplikácií a hier, akými sú napríklad DayZ, Hogwarts Legacy alebo Counter Strike 2.

Parameter vm.max_map_count určuje maximálny počet alokovaných oblastí v pamäti pre každý proces. Hodnota tohto parametra bola z rovnakého dôvodu zvýšená aj v distribúciách Ubuntu či Fedora. Ďalšie informácie je možné nájsť v správe od vývojárov distribúcie Arch Linux, ktorá je uverejnená v archíve na webe lists.archlinux.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*