Záplaty v OpenSSL 3.0.8 a 1.1.1t

Vývojári OpenSSL oznámili vydanie aktualizácií pre obe podporované vetvy. Tieto aktualizácie riešia niekoľko vážnych bezpečnostných zraniteľností a užívateľom sa preto odporúča prejsť na tieto najnovšie verzie OpenSSL.

OpenSSL 3.0.8 a OpenSSL 1.1.1t pridali záplaty pre bezpečnostnú zraniteľnosť CVE-2023-0286, ktorá útočníkom umožňovala získanie neoprávneného prístupu ku dátam v pamäti a tým pádom tu bola aj hrozba DoS útoku. Opravené boli tiež zraniteľnosti s nižšou priradenou úrovňou vážnosti.

Všetky podrobnosti o týchto zraniteľnostiach je možné nájsť v správe uverejnenej na stránkach openssl.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*