Vývojová verzia GIMP 2.99.14

Najnovšia vývojová verzia nástroja GIMP 2.99.14 by už mala byť jednou z posledných, ak nie úplne poslednou pred dlho očakávaným vydaním stabilnej verzie GIMP 3.0. Novinkami tohto vydania sú úpravy funkcií GIMPu a zlepšenia podpory rôznych formátov súborov.

GIMP 2.99.14 zlepšil svoje funkcie pre zarovnanie, ktorých používanie by už malo byť výrazne zjednodušené. Pridané boli nové možnosti vytvárania obrysov textu, zrýchlené bolo ukladanie súborov do formátu XCF a podobne bola zlepšená aj podpora pre export do formátov PDF, AVIF, PSD, JPEG XL a ďalších. Zaujímavou môže byť tiež úplné nová šedá téma vzhľadu užívateľského prostredia GIMPu.

Správa ku vydaniu vývojovej verzie nástroja GIMP 2.99.14 bola uverejnená na stránkach gimp.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*