Problémy s dual-bootom v Ubuntu 22.04 LTS

Nasledujúca aktualizácia linuxovej distribúcie Ubuntu 22.04 LTS prejde na novší GRUB 2.06 bootloader. S touto verziou GRUBu už nie je štandardne prístupný komponent OS Prober kvôli možným bezpečnostným rizikám. Vývojári z Canonicalu preto hľadajú riešenie.

OS Prober slúžil na vyhľadávanie existujúcich inštalácií iných operačných systémov na diskoch. Problémom bol však spôsob akým tento proces prebiehal. Pre rozpoznanie nainštalovaných operačných systémov je potrebné pripojiť a prehľadať dostupné disky a partície, čo môže byť zraniteľným bodom pre rôzne druhy útokov na súborový systém.

Ubuntu počas inštalácie taktiež využívalo OS Prober pre automatickú konfiguráciu GRUBu na hardvéri s viacero operačnými systémami. S Ubuntu 22.04 LTS táto funkcia chýba bez rozhrania UEFI a vývojári zvažujú opätovné využitie OS Proberu alebo prechod na úplne iný modul GRUBu.

Iné linuxové distribúcie vyriešili tento problém spustením OS Proberu výhradne počas časti inštalácie systému pre konfiguráciu GRUBu a preto nie je ešte vylúčené, že nakoniec tento prístup bude zvolený aj v prípade Ubuntu.

Viac podrobností bolo uverejnených v správe v archíve na stránkach lists.ubuntu.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*