Pokroky v podpore USB4 v Linuxe 5.14

Vývojári jadra Linux pokročili v prácach na dokončení podpory technológií USB4 a Thunderbolt už v pripravovanej testovacej verzii Linux 5.14-rc1. Pomerne rozsiahly balík zmien si vyžiadal značné úpravy zdrojového kódu a aktualizácie hardvérových ovládačov. Hoci zatiaľ podpora týchto technológií ostáva vo fáze vývoja a očakávané sú potrebné testy, táto aktualizácia v novom jadre výrazne posúva stav ich podpory vpred.

Linux 5.14 okrem iného predstaví aj ďalšie zlepšenia podpory procesorovej architektúry RISC-V, vrátane opráv týkajúcich sa optimalizácie využitia hardvérových zdrojov. Očakávané sú tiež testy kompresie súborového systému F2FS, ktorý má svoje využitie na zariadeniach so systémom Android.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*