Počiatočná podpora pre HAMMER2 v NetBSD

Vývojár Tomohiro Kusumi začal pracovať na podpore súborového systému HAMMER2 pre operačný systém NetBSD. Zatiaľ boli implementované funkcie pre čítanie dát a po vyriešení zvyšných problémov by mohla prísť implementácia aj pre ich zápis.

Súborový systém HAMMER2 je v aktívnom vývoji približne 10 rokov v rámci operačného systému DragonFlyBSD. Podpora súborových systémov v NetBSD je stále pomerne obmedzená. Alternatívou ku Berkeley Fast File System (FFS) je iba ZFS, ktorý však vo vývojovej vetve NetBSD prešiel výraznými zlepšeniami.

Viac informácií je zatiaľ možné nájsť v repozitári vývojára Tomohira Kusumi na službe GitHub.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*