Opravy v GNU Coreutils 9.2

Nová stabilná verzia balíka základných systémových utilít GNU Coreutils 9.2 zhŕňa opravy chýb, z ktorých časť rieši problémy v prípadoch nedostatku voľnej pamäte RAM.

Jedna z týchto opráv sa dotkla utility rm pre odstraňovanie súborov a priečinkov. Tá by už mala práve v prípade nedostatku voľnej pamäte zlyhať a následne pamäť uvoľniť. Príkazy cp, mv a install by už zároveň nemali alokovať nadmerné množstvo pamäte, ako tomu bolo od verzie GNU Coreutils 6.0.

Opravený bol aj príkaz wc -c, ktorý by mal presne určiť veľkosť väčších súborov na všetkých systémoch. Utility GNU Coreutils nakoniec dostali podporu pre predpony ronna (R) a quetta (Q) sústavy SI. Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v správe ku vydaniu verzie GNU Coreutils 9.2 uverejnenej v archíve na webe lists.gnu.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*