OpenZFS 2.1 vydaný s množstvom zmien

Vydanie novej stabilnej verzie OpenZFS 2.1, ako slobodnej implementácie súborového systému ZFS pre operačné systémy Linux a BSD, bolo oznámené tento mesiac. Novinkami tejto verzie nie sú len rozšírené funkcie či očakávané opravy chýb, ale aj zlepšenia výkonu a stability.

OpenZFS 2.1 rozširuje svoju kompatibilitu s novšími verziami jadra Linux až do úplne poslednej verzie 5.13. Pridaná bola podpora pre Distributed Spare RAID (dRAID) a databázy InfluxDB. Novinkou je aj nová funkcia pre rozšírenú konfiguráciu kompatibility, ktorá má uľahčiť možnosti migrácie medzi rôznymi systémami a hardvérovými platformami.

V tejto aktualizácií OpenZFS opäť pribudlo niekoľko zmien týkajúcich sa príkazov zpool a zfs. Podobne bola upravená a aktualizovaná aj dokumentácia, nechýbajú ani opravy nájdených chýb a ďalšie výrazné zlepšenia výkonu.

Súhrn zmien a noviniek v novej verzii OpenZFS 2.1 je možné nájsť v repozitári na službe GitHub.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*