OpenSSH 9.1 zlepšuje bezpečnosť

V priebehu tohto týždňa bolo oznámené vydanie novej verzie OpenSSH 9.1 s niekoľkými zaujímavými zlepšeniami bezpečnosti a opravami chýb.

Verzia OpenSSH 9.1 pridala inštrukciu RequiredRSASize pre nastavenie minimálnej dĺžky RSA kľúčov, pričom kratšie kľúče budú pri autentifikácii z oboch strán ignorované a spojenie cez SSH ukončené. Pre potreby generovania certifikátov pribudla možnosť nastavenia času vo formáte časovej zóny UTC a odstránený bol typ vygenerovaných kľúčov DSA z dôvodu zlepšenia bezpečnosti.

Zoznam všetkých zmien a opráv vo verzii OpenSSH 9.1 je možné nájsť na stránkach openssh.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*