Návrh pre podporu Zstd v LLVM

V súčasnosti LLVM využíva Zlib pre potreby kompresie dát. Vývojári začali s diskusiou o dodatočnej podpore algoritmu Zstandard, ktorého výhodou je najmä rýchlejšia dekompresia.

Zstandard by mohol v LLVM nájsť uplatnenie napríklad v prípadoch potreby kompresie a dekompresie dátových štruktúr AST (Abstract Syntax Tree) alebo debug sekcií súborov ELF. Podľa návrhu vývojárov by však Zstd nemal úplne nahradiť Zlib, ale byť iba alternatívou pre vybrané oblasti. Pomer kompresie Zstd so Zlib deflate je približne rovnaký.

Viac podrobností je možné nájsť v správe na fórach discourse.llvm.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*