LLVM začína s prechodom na C++17

Zdrojový kód LLVM sa postupne posúval ku kompatibilite s novšími štandardmi jazyka C++, naposledy pred takmer tromi rokmi z C++11 na C++14. Tento rok začali práce na prechode ku podpore C++17.

Vývojári predpokladajú, že tento prechod bude úplne dokončený až s verziou LLVM 16. To tiež znamená, že sa dvihnú nároky na minimálne verzie prekladačov pre jeho zostavenie, konkrétne Clang 5.0, Apple Clang 9.3, GCC 7.1 alebo Microsoft Visual Studio 2019 16.7.

Podrobnosti boli uverejnené v správe na fórach discourse.llvm.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*