Glibc pridá arc4random pre Linux

GNU C Library pre Linux dostane tri nové funkcie arc4random, arc4random_buf a arc4random_uniform ako alternatívu ku iným metódam generovania náhodných čísel.

Funkcie arc4random v Glibc sú užívateľmi Linuxu žiadané už veľmi dlhú dobu. Ich implementáciu dokončil vývojár Adhemerval Zanella Netto z organizácie Linaro a jeho zmeny zdrojového kódu čakajú na zlúčenie. Týmto by sa mohla zlepšiť kompatibilita medzi operačnými systémami Linux a BSD.

Viac informácií je možné nájsť na webe sourceware.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*