GitHub má 100 miliónov užívateľov

Hlavný výkonný riaditeľ GitHubu, Thomas Dohmke, uverejnil správu ku príležitosti prekonania hranice 100 miliónov užívateľov na tejto službe.

Jedným z cieľov GitHubu bol postupný rast užívateľskej základne na 100 miliónov do roku 2025 a teda tento cieľ sa podarilo dosiahnuť s dvojročným predstihom. Najviac pritom narástol počet užívateľov z krajín, akými sú napríklad India alebo Brazília. Zároveň GitHub už nie je iba platformou pre vývoj softvéru a súvisiacej dokumentácie, ale aj pre vedecký výskum, grafický dizajn alebo filmovú tvorbu.

Celá správa bola uverejnená na blogu služby GitHub s ďalšími informáciami.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*