GhostBSD 21.09.06 prechádza na rc.d

Inštalačné obrazy pre novú verziu operačného systému GhostBSD 21.09.06 boli sprístupnené užívateľom na stiahnutie. V tejto verzii GhostBSD sa vývojárom podarilo dokončiť prechod z init systému OpenRC na rc.d, čo by vo výsledku mohlo priniesť lepšiu kompatibilitu so systémom FreeBSD a jeho softvérovými balíčkami.

Zároveň bolo opravených aj niekoľko drobnejších chýb a zlepšená bola tiež automatická konfigurácia užívateľských účtov. Po tejto aktualizácii prišli už aj novšie inštalačné obrazy GhostBSD s číslom verzie 21.09.08, ktoré však opravujú iba jeden parameter konfigurácie. V tomto prípade teda nie je nutné preinštalovať celý systém, ale iba manuálne zmeniť parameter lightdm_enable na hodnotu YES v súbore /etc/rc.conf.

Všetky podrobnosti ku vydaniu GhostBSD 21.09.06 je možné nájsť v správe na stránkach projektu ghostbsd.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*