Firefox nedostane podporu pre JPEG XL

Vývojár Martin Thomson uverejnil správu s podrobnosťami o stave podpory formátu JPEG XL v stabilnej vetve prehliadača Firefox. Hoci Firefox Nightly má podporu pre tento formát, vývojári sa nakoniec rozhodli túto podporu ďalej neriešiť.

Svoj postoj ku podpore JPEG XL zhrnuli vývojári ako neutrálny, keďže by jej pridanie do stabilnej vetvy Firefoxu nebolo dobré alebo zlé. Zároveň nevidia veľké výhody tohto formátu v porovnaní s konkurenčnými formátmi, akým je napríklad AVIF. Ku podobnému rozhodnutiu dospela aj spoločnosť Google s prehliadačom Chrome, ktorý podporu JPEG XL opustil s verziou 110.

Celú správu od vývojára Martina Thomsona je možné nájsť na službe GitHub.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*