Do jadra Linux pribudne parameter hostname

Doteraz sa hostname v Linuxe nastavovalo pri bootovaní prostredníctvom init systémov. Problémom však ostávajú prípady, kedy by user-space procesy potrebovali hostname ešte pred jeho nastavením.

Jedným z týchto prípadov je utilita mdadm pre správu polí RAID, ktorá porovnáva konfigurácie hostname a podľa toho rozdeľuje pripojené lokálne a externé polia. Do Linuxu 5.19 už boli odoslané zmeny zdrojového kódu s riešením tohto problému a užívateľom tak zrejme pribudne nový parameter konfigurácie jadra hostname= s obmedzením dĺžky na 64 znakov. Táto zmena však ešte musí prejsť testami.

Viac podrobností o tejto zmene je možné nájsť na stránkach git.kernel.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*