Chromium povolí kód v jazyku Rust

Spoločnosť Google uverejnila správu, v ktorej informuje o plánoch na začlenenie zdrojového kódu v programovacom jazyku Rust do webového prehliadača Chromium a teda v konečnom dôsledku aj do prehliadača Chrome.

Zatiaľ vývojári riešia pridanie základných knižníc Rustu do systému pre zostavovanie prehliadača Chromium. Postupne sa má prejsť ku využitiu softvérových knižníc tretích strán a ich integrácii s existujúcimi základmi prehliadača, ktoré sú naprogramované v jazyku C++. Tento proces bude pomerne pomalý a vývojári očakávajú prvý kód v Ruste pre Chrome v priebehu jedného roku.

Správa o tejto zmene bola uverejnená na blogu security.googleblog.com s ďalšími podrobnosťami.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*