Aktualizácia ovládačov NVIDIA 550.67 pre Linux

Užívatelia linuxových distribúcií majú dostupnú aktualizáciu hardvérových ovládačov pre grafické karty NVIDIA z vetvy R550.

Nová verzia ovládačov NVIDIA 550.67 rieši chyby týkajúce sa niekoľkých VKD3D hier, akou je napríklad hra F1 2021. Dodatočne bola opravená jedna Xid chyba, ktorá sa vyskytovala v prípade hry Alan Wake 2 so zapnutým ray tracingom. Nakoniec bol aktualizovaný aj nástroj NVIDIA Settings.

Podrobnejší zoznam všetkých zmien a opráv chýb v aktualizácii ovládačov NVIDIA 550.67 pre Linux je možné nájsť na stránkach nvidia.com spolu s odkazmi na stiahnutie binárnych súborov.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*