Aktualizácia nástroja Memtest86+ 7.0

Nová verzia nástroja Memtest86+ 7.0 opätovne zlepšuje podporu nového hardvéru. Do zoznamu noviniek sa dostali nové funkcie, opravy chýb a rôzne optimalizácie.

Memtest86+ 7.0 pridáva podporu pre IMC (Integrated Memory Controller) polling na hardvéri s procesormi AMD Ryzen alebo Intel Core od prvej až po štrnástu generáciu. Spolu s tým pribudla tiež počiatočná podpora pre ECC polling a podpora pre MMIO UART.

Zoznam najdôležitejších zmien v aktualizácii nástroja Memtest86+ 7.0 je možné nájsť v repozitári na službe GitHub alebo na oficiálnej stránke memtest.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*