Aktualizácia nástroja Blender 3.5

Do novej stabilnej verzie nástroja Blender 3.5 sa síce zatiaľ ešte stále nedostala podpora pre AMD HIP a Intel oneAPI raytracing, ale napriek tomu toto vydanie predstavilo niekoľko zaujímavých zlepšení.

Blender 3.5 už využíva takzvaný light tree, ktorý by mohol riešiť problémy so šumom v scénach s viacero zdrojmi svetla. Po novom sa tiež bude dať používať Open Shading Language na grafických kartách s rozhraním NVIDIA OptiX. Do tohto vydania Blenderu sa dostali aj rôzne optimalizácie pre Cycles, podobne ako aj zlepšenia podpory pre import a export súborov vo formátoch USD a glTF 2.0. Užívateľské rozhranie Blenderu je už v prípade systémov macOS postavené na Metal API, čo by mohlo pomôcť výkonu.

Podrobnejší prehľad všetkých noviniek a zmien v novom Blenderi 3.5 je uverejnený na stránkach wiki.blender.org. Vydanie nasledujúcej stabilnej verzie Blender 3.6 je zatiaľ predbežne naplánované na júl tohto roku.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*