Aktualizácia GNU Make 4.4

Vydanie aktualizácie GNU Make 4.4 prišlo po približne dva a pol roku od poslednej stabilnej verzie. Novinkami sú rozšírenia funkcií a prípravy na opustenie štyroch platforiem.

S verziou GNU Make 4.4 boli platformy OS/2 (EMX), AmigaOS, Xenix a Cray označené ako zastarané a zrejme už v nasledujúcej verzii bude podpora týchto platforiem úplne odstránená. Pridané boli parametre príkazového riadku –shuffle a –jobserver-style alebo target .WAIT. Rozšírené by malo byť využitie dočasných súborov a najnovšie je už možné GNU Make zostaviť aj na operačných systémoch Windows s prekladačom Tiny C Compiler.

Ďalšie podrobnosti s odkazmi na stiahnutie GNU Make 4.4 je možné nájsť na stránkach gnu.org.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*